Thang máy kính trong nhà với thiết kế độc đáo và sáng tạo hơn cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình.