Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp, xưởng sản xuất ngày nay đang dần tăng cao, nếu cứ sử dụng những phương pháp truyền thống sẽ tốn nhiều thời gian và không mang lại hiệu quả cao trong công việc.