• Loại thang : Thang máy tải khách
  • Kiểu thang : Không phòng máy
  • Tải trọng: 630 kg
  • Số lượng: 01 thang
  • Số điểm dừng: 7 Stops
  • Tốc độ: 60 m/phút